dinsdag 12 maart 2013

Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) gratis, het kan!MJOP, veel adviesbureaus zijn er mee bezig. Nu het al jaren crisis is in de bouw zijn er ook architectenbureaus die er mee aan de gang zijn gegaan en de concurrentie op dat gebied is neemt toe. Er zijn allerhande software pakketten in de markt om alle gegevens van een gebouw in op te slaan, niet goedkoop die pakketten en alles wat ik daarvan gezien heb werkt niet optimaal. Je stopt er een hoop data in, maar je krijgt het er vaak niet uit op de manier zoals je dat zou willen. Nog maar afgezien van het feit dat kleinere opdrachtgevers zoals VVE’s niet de beschikking hebben over deze pakketten en als ze wisselen van adviesbureau alleen maar wat uitkomstgegevens op papier over hebben.

Ik maak met mijn bureau al vanaf de oprichting in 1984 MJOP rapporten en in loondienst bij grote vastgoedbeheerders al ver daarvoor. In 1984 noemde ik dat nog IIM, dat stond voor Inspectie, Inventarisatie en Meerjarenraming. Eind jaren 80 ben ik begonnen een systeem in een spreadsheet te bouwen, Lotus 123 heette dat toen nog. Dat systeem heb ik door de jaren heen geperfectioneerd en het zit natuurlijk al jaren in Excel en dat werkt goed.

Ouderwets? Misschien, maar daar kom je dan ook op een punt waar het bij een MJOP echt om gaat. Bouwervaring, kennis van materialen en hoe deze materialen zich door de jaren heen hebben ontwikkeld en wat voor problemen zich daar mee voor kunnen doen. De basis van een goed MJOP is dan ook een gedegen inventarisatie van alle bouwdelen die onderhoud behoeven en uit welke materialen die zijn samengesteld met daaraan gekoppeld een onderhoudsfrequentie. Je hebt helemaal niets aan een MJOP uit een schitterend software pakket als de inspectie is uitgevoerd door een schoolverlater of iemand die geen kennis heeft van onderhoud bouwwerken.

Sinds 1970 ontwerp ik bouwwerken, de kennis van onderhoudsaspecten vertaald zich in uitgekiende detaillering en materiaalgebruik zodat onderhoud eenvoudig is en tot een minimum wordt beperkt.

Ik heb nu een mooi aanbod voor opdrachtgevers. Bij elke opdracht voor het ontwerp + projectmanagement van een nieuwbouw project krijgt u er bij oplevering een MJOP rapport gratis bij, 11 maanden na oplevering evalueren we dat rapport met een inspectie zodat 1 jarige garantiezaken ook nog tijdig geclaimd kunnen worden bij de aannemer / leverancier. Ook bij verbouwingsprojecten is er onder voorwaarden die mogelijkheid. De actie loopt tot 01-01-2014.

Graag ga ik ook voor u aan de gang, bel of mail me voor een afspraak. De contactgegevens vindt u hier.
Groeten Johan E. Martens