woensdag 23 januari 2013

Oncontroleerbare bouwkosten

Het komt regelmatig voor; u hebt bouwplannen, er zijn door u of door derden tekeningen gemaakt en misschien ook een bouwbestek en u vraagt op basis daarvan offertes aan bij een aantal bouwbedrijven. 

Als u geen richtlijnen heeft meegeven over hoe u prijzen wilt ontvangen, het ook geen aanbesteding is volgens de UAR, dan ontvangt u vaak ook niet meer dan een totaalprijs en dat kan tussen de inschrijvers onderling behoorlijk uiteenlopen. U hebt geen inzicht in hoe de prijs tot stand is gekomen. De keuze lijkt gemakkelijk, de laagste inschrijver, maar zelfs de laagste inschrijver kan nog een bedrag geoffreerd hebben dat ver boven uw budget ligt.

Als u geen offerte met open begroting heeft gekregen, dan is de kans groot dat u na opdracht tijdens de uitvoering met meerwerkzaamheden wordt geconfronteerd omdat al datgene wat niet op tekening staat noch in een bestek is omschreven door de aannemer als extra kan worden doorberekend. In de markt komen wij nogal eens behoorlijke meerwerk percentages tegen, tientallen procenten vaak.

Hoe dat te voorkomen? Simpel, door goede bestek- en werktekeningen te laten maken, aan de hand daarvan een goed bouwbestek te laten schrijven, op basis van die stukken een aanbesteding te houden met de vraag om offertes met open begroting. Die begroting moet dan weer gebaseerd zijn op de systematiek van het bestek. Dan zijn offertes ook goed te vergelijken. Zo doen we dat bij 3span Bouwadviesbureau. Al meer dan 28 jaar.

Hebt u dat niet gedaan en kijkt u nu tegen een bedrag aan dat u niet kunt duiden neem dan eens contact met ons op. Wellicht kunnen we behoorlijk schaven aan dat bedrag en bedingen we tevens dat er geen meerwerk kosten zullen ontstaan. Onder voorwaarden doen we die werkzaamheden ook op basis van No Cure No Pay.

Aarzel niet, maar bel ons en vraag naar Johan Martens, hij kan u verder helpen.