woensdag 30 januari 2013

Uw terrein als de verleiding naar het bedrijf


De omgeving van een recreatiebedrijf, hotel of horecagelegenheid vormt vaak de aantrekkingskracht van het bedrijf. De natuur, de authenticiteit van het landschap, de attracties en activiteiten maken een gebied uniek en verleidt gasten tot beleving en vermaak. De aanleiding voor een bezoek of verblijf is dan ook vaak in de eerste plaats de omgeving en niet het bedrijf.

Concurreren tegen deze veelal gratis omgevingsfactoren is lastig. Wel kan het bedrijf gebruik maken van deze factoren door bijvoorbeeld de natuur en het landschap het terrein op te halen en de omgeving op het bedrijf voelbaar te maken. Hierdoor wordt de aantrekkingskracht van het bedrijf vergroot en onderscheidt het recreatiebedrijf, hotel of horecagelegenheid zich van vergelijkbare bedrijven in de omgeving.
3span Tuin en landschap kan daarbij helpen door het maken van een terreinontwerp dat aansluitend bij de landschappelijke en natuurlijke kenmerken van de omgeving.
Dat kan vaak al met eenvoudige ingrepen en elementen, zoals het toepassen van streekeigen beplanting in de borders of terrasmeubilair in de kleuren en materialen van het landschap. Een complexere ingreep is het terrein aanpassen op de vormgeving van het landschap. Zo kan een camping in de duinen bij de kust kunstmatige duinen met helmgras aanbrengen als scheiding tussen de kampeervelden, schelpen gebruiken op de paden en de speeltoestellen in het zand plaatsen. De camping wordt op deze manier verwerkt in het landschap en profiteert van de kwaliteiten. De keuze voor het verblijf of bezoek wordt niet meer gemaakt op de omgeving maar op de sfeer van het recreatiebedrijf. Het terrein vormt nu de verleiding van het bedrijf.

Wilt u ook dat het terrein van uw recreatiebedrijf, hotel of horecagelegenheid even verleidelijk is als de omgeving, maar u weet niet hoe? 3span Tuin en landschap komt vrijblijvend langs voor het bezichtigen van het terrein en het bespreken van de ontwerpmogelijkheden. Kijk voor informatie over 3span, onze werkwijze en contactgegevens op www.3span.nl

woensdag 23 januari 2013

Oncontroleerbare bouwkosten

Het komt regelmatig voor; u hebt bouwplannen, er zijn door u of door derden tekeningen gemaakt en misschien ook een bouwbestek en u vraagt op basis daarvan offertes aan bij een aantal bouwbedrijven. 

Als u geen richtlijnen heeft meegeven over hoe u prijzen wilt ontvangen, het ook geen aanbesteding is volgens de UAR, dan ontvangt u vaak ook niet meer dan een totaalprijs en dat kan tussen de inschrijvers onderling behoorlijk uiteenlopen. U hebt geen inzicht in hoe de prijs tot stand is gekomen. De keuze lijkt gemakkelijk, de laagste inschrijver, maar zelfs de laagste inschrijver kan nog een bedrag geoffreerd hebben dat ver boven uw budget ligt.

Als u geen offerte met open begroting heeft gekregen, dan is de kans groot dat u na opdracht tijdens de uitvoering met meerwerkzaamheden wordt geconfronteerd omdat al datgene wat niet op tekening staat noch in een bestek is omschreven door de aannemer als extra kan worden doorberekend. In de markt komen wij nogal eens behoorlijke meerwerk percentages tegen, tientallen procenten vaak.

Hoe dat te voorkomen? Simpel, door goede bestek- en werktekeningen te laten maken, aan de hand daarvan een goed bouwbestek te laten schrijven, op basis van die stukken een aanbesteding te houden met de vraag om offertes met open begroting. Die begroting moet dan weer gebaseerd zijn op de systematiek van het bestek. Dan zijn offertes ook goed te vergelijken. Zo doen we dat bij 3span Bouwadviesbureau. Al meer dan 28 jaar.

Hebt u dat niet gedaan en kijkt u nu tegen een bedrag aan dat u niet kunt duiden neem dan eens contact met ons op. Wellicht kunnen we behoorlijk schaven aan dat bedrag en bedingen we tevens dat er geen meerwerk kosten zullen ontstaan. Onder voorwaarden doen we die werkzaamheden ook op basis van No Cure No Pay.

Aarzel niet, maar bel ons en vraag naar Johan Martens, hij kan u verder helpen.