zondag 29 september 2013

Beknopte historie 3spanOp 1 september 2013 bestond ons bedrijf 29 jaar, daarom maar eens in het kort de historie:

1984:  Oprichting onder de naam W.E.B. Adviseurs in Lelystad.
1989:  Verhuizing naar Helmond.
1995:  W.E.B. Adviseurs wordt een V.O.F.
1998:  W.E.B. Adviseurs V.O.F. wordt een B.V.
1998   W.E.B. Adviseurs B.V. richt samen met architect Marco Rose een architectuur B.V. op die gevestigd wordt in Arnhem.
2001:  De beide bedrijven verhuizen respectievelijk van Helmond en Arnhem naar Druten.
2003:  W.E.B. Adviseurs B.V. gaat ook buitenruimten ontwerpen.
2004:  W.E.B. Adviseurs B.V. koopt alle aandelen van de architectuur B.V.
2004:  De naam W.E.B. Adviseurs B.V. wordt gewijzigd in 3span Bouwbureau B.V.
          W.E.B. Adviseurs is nu een handelsnaam, maar wordt verder niet meer gebruikt.
2004:  De naam Marco Rose Architectuur B.V. wordt gewijzigd in 3span Architectuur B.V.
2005:  3span bouwbureau B.V. registreert de handelsnaam 3span Tuin en landschap.
2011:  De beide bedrijven verhuizen van Druten naar Wijchen, de activiteiten van 3span Architectuur B.V. worden weer onder gebracht bij 3span Bouwbureau B.V.
2011:  3span Bouwbureau B.V. werkt voortaan onder de naam 3span Bouwadviesbureau.
2012:  3span Bouwbureau B.V. maakt een overeenkomst met Marion Engelen dat zij voortaan de naam 3span Tuin en landschap voor haar rekening en risico mag voeren.
2013:  3spanTuin en landschap verhuist van Wijchen naar Reuver.
2013:  3span Bouwadviesbureau verhuist van Wijchen naar Swolgen.
2013:  3span Bouwadviesbureau en 3span Tuin en landschap doen verder alles digitaal en in The Cloud, werken door geheel Nederland aan totaalprojecten voor bedrijven en particulieren, het accent van de ervaring ligt in recreatie, kinderopvang en horeca.

vrijdag 21 juni 2013

Gewonnen architectuurprijs 2013 Venray

Eerder schreef ik al over de nominatie van mijn ontwerp. Met trots kan ik hier nu schrijven dat de prijs binnen is.
Artikel in Peel en Maas donderdag 14 maart 2013

Nominatie architectuurprijs 2013 Venray

Deze ochtend las ik blij verrast dat het door mij ontworpen agrarisch kinderdagverblijf De Mukkenstal door de gemeente Venray is genomineerd voor de architectuurprijs 2013.
Printscreen van site gemeente Venray
De bekendmaking van de winnaar is op 21 juni 2013, tot die tijd blijven we in spanning!
Via de projectpagina kinderopvang op onze site kunt u ook weer doorklikken naar meer en grotere foto’s van het project.

dinsdag 12 maart 2013

Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) gratis, het kan!MJOP, veel adviesbureaus zijn er mee bezig. Nu het al jaren crisis is in de bouw zijn er ook architectenbureaus die er mee aan de gang zijn gegaan en de concurrentie op dat gebied is neemt toe. Er zijn allerhande software pakketten in de markt om alle gegevens van een gebouw in op te slaan, niet goedkoop die pakketten en alles wat ik daarvan gezien heb werkt niet optimaal. Je stopt er een hoop data in, maar je krijgt het er vaak niet uit op de manier zoals je dat zou willen. Nog maar afgezien van het feit dat kleinere opdrachtgevers zoals VVE’s niet de beschikking hebben over deze pakketten en als ze wisselen van adviesbureau alleen maar wat uitkomstgegevens op papier over hebben.

Ik maak met mijn bureau al vanaf de oprichting in 1984 MJOP rapporten en in loondienst bij grote vastgoedbeheerders al ver daarvoor. In 1984 noemde ik dat nog IIM, dat stond voor Inspectie, Inventarisatie en Meerjarenraming. Eind jaren 80 ben ik begonnen een systeem in een spreadsheet te bouwen, Lotus 123 heette dat toen nog. Dat systeem heb ik door de jaren heen geperfectioneerd en het zit natuurlijk al jaren in Excel en dat werkt goed.

Ouderwets? Misschien, maar daar kom je dan ook op een punt waar het bij een MJOP echt om gaat. Bouwervaring, kennis van materialen en hoe deze materialen zich door de jaren heen hebben ontwikkeld en wat voor problemen zich daar mee voor kunnen doen. De basis van een goed MJOP is dan ook een gedegen inventarisatie van alle bouwdelen die onderhoud behoeven en uit welke materialen die zijn samengesteld met daaraan gekoppeld een onderhoudsfrequentie. Je hebt helemaal niets aan een MJOP uit een schitterend software pakket als de inspectie is uitgevoerd door een schoolverlater of iemand die geen kennis heeft van onderhoud bouwwerken.

Sinds 1970 ontwerp ik bouwwerken, de kennis van onderhoudsaspecten vertaald zich in uitgekiende detaillering en materiaalgebruik zodat onderhoud eenvoudig is en tot een minimum wordt beperkt.

Ik heb nu een mooi aanbod voor opdrachtgevers. Bij elke opdracht voor het ontwerp + projectmanagement van een nieuwbouw project krijgt u er bij oplevering een MJOP rapport gratis bij, 11 maanden na oplevering evalueren we dat rapport met een inspectie zodat 1 jarige garantiezaken ook nog tijdig geclaimd kunnen worden bij de aannemer / leverancier. Ook bij verbouwingsprojecten is er onder voorwaarden die mogelijkheid. De actie loopt tot 01-01-2014.

Graag ga ik ook voor u aan de gang, bel of mail me voor een afspraak. De contactgegevens vindt u hier.
Groeten Johan E. Martens

woensdag 6 februari 2013

Herbouw centrumgebouwen De Lommerbergen te Reuver

Informatie op site 3span bekijken  Fotogalerij bekijken

Dit is een management project dat verankerd staat in de herinnering.
Groot, beperkt budget, korte voorbereiding, korte bouwtijd, bestemmingsplanprocedure, bouwvergunningaanvraag, snel bouwen en daardoor soms weer afbreken, alles inrichten en operationeel maken en dat alles in een totale doorlooptijd van minder dan 11 maanden.

Overzicht van een gedeelte van het afgebrande centrum
Door een brand in december 2002 werd het gehele centrumgebouw en de kleedkamers en de techniekruimten van het subtropisch zwembad verwoest. Daarmee was het hart uit het bungalowpark gerukt en waren er voor de gasten nog nauwelijks voorzieningen en vertier. Het park moest één jaar dicht. Langer was niet gewenst omdat de verzekering de leegstand van het park voor slechts één jaar dekte.Gehavend subtropische zwembad, kleedkamers geheel weg

In de periode eind december tot eind januari werd door de directie van RBBL, destijds eigenaar van De Lommerbergen en Het Vennenbos, naarstig de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart gebracht. Overleg met verzekeraar en gemeente, besprekingen over de opzet van een bouwteam met door hen geselecteerde personen etc.Dit resulteerde in de samenstelling van het basisprojectteam dat (in alfabetische volgorde) bestond uit:
- André Nobel, architect (AN)
- Eric Brust, algemeen directeur RBBL (EB)
- Jan Kromhout, constructeur (JK)
- Johan Martens, projectmanager (JM)
- René Vergeer, financieel directeur RBBL (RV)
- Rien Walk, projectleider (RW)

Als projectmanager was ik onder andere verantwoordelijk voor:
  • Het aansturen van het projectteam; architecten, constructeur, adviseurs, bouwdirectie en opdrachtgever.
  • Contacten / vergunningentraject met gemeente en provincie.
  • De aanbestedingsprocedure en opdrachtverstrekking.
  • Het voorzitten van de projectmanagementvergaderingen, bouwvergaderingen, interieuroverleg vergaderingen. Het volgen van werkvergaderingen.
Het afgebrande centrum bevatte veel functies, al snel werd besloten dat we voor de toekomst moesten bouwen en er daarom een geheel nieuw ontwerp gemaakt zou moeten worden waarin:
- A la carte restaurant
- Automatenhal
- Bar met twee terrassen
- Boulangerie
- Boutique
- Bowling
- Centrale keuken
- Congreszalen
- Fast food restaurant
- Free flow restaurant
- Kadoshop
- Kantoren, administratie
- Kinderspeelruimten, indoor
- Kleedruimten zwembad
- Magazijnen, td ruimten
- Personeelsverblijven
- Plaza
- Podium
- Service desk
- Supermarkt

Het resultaat van 4 maanden ontwerpen / tekenen / berekenen + 7 maanden bouwen en inrichten ziet u hieronder.
Het nieuwe centrumgebouw december 2003
Gevelaanzicht vanaf het strand bij het meertje
Meer informatie over dit project vindt u op onze site, daar staat ook een link bij naar een online fotoalbum.

woensdag 30 januari 2013

Uw terrein als de verleiding naar het bedrijf


De omgeving van een recreatiebedrijf, hotel of horecagelegenheid vormt vaak de aantrekkingskracht van het bedrijf. De natuur, de authenticiteit van het landschap, de attracties en activiteiten maken een gebied uniek en verleidt gasten tot beleving en vermaak. De aanleiding voor een bezoek of verblijf is dan ook vaak in de eerste plaats de omgeving en niet het bedrijf.

Concurreren tegen deze veelal gratis omgevingsfactoren is lastig. Wel kan het bedrijf gebruik maken van deze factoren door bijvoorbeeld de natuur en het landschap het terrein op te halen en de omgeving op het bedrijf voelbaar te maken. Hierdoor wordt de aantrekkingskracht van het bedrijf vergroot en onderscheidt het recreatiebedrijf, hotel of horecagelegenheid zich van vergelijkbare bedrijven in de omgeving.
3span Tuin en landschap kan daarbij helpen door het maken van een terreinontwerp dat aansluitend bij de landschappelijke en natuurlijke kenmerken van de omgeving.
Dat kan vaak al met eenvoudige ingrepen en elementen, zoals het toepassen van streekeigen beplanting in de borders of terrasmeubilair in de kleuren en materialen van het landschap. Een complexere ingreep is het terrein aanpassen op de vormgeving van het landschap. Zo kan een camping in de duinen bij de kust kunstmatige duinen met helmgras aanbrengen als scheiding tussen de kampeervelden, schelpen gebruiken op de paden en de speeltoestellen in het zand plaatsen. De camping wordt op deze manier verwerkt in het landschap en profiteert van de kwaliteiten. De keuze voor het verblijf of bezoek wordt niet meer gemaakt op de omgeving maar op de sfeer van het recreatiebedrijf. Het terrein vormt nu de verleiding van het bedrijf.

Wilt u ook dat het terrein van uw recreatiebedrijf, hotel of horecagelegenheid even verleidelijk is als de omgeving, maar u weet niet hoe? 3span Tuin en landschap komt vrijblijvend langs voor het bezichtigen van het terrein en het bespreken van de ontwerpmogelijkheden. Kijk voor informatie over 3span, onze werkwijze en contactgegevens op www.3span.nl

woensdag 23 januari 2013

Oncontroleerbare bouwkosten

Het komt regelmatig voor; u hebt bouwplannen, er zijn door u of door derden tekeningen gemaakt en misschien ook een bouwbestek en u vraagt op basis daarvan offertes aan bij een aantal bouwbedrijven. 

Als u geen richtlijnen heeft meegeven over hoe u prijzen wilt ontvangen, het ook geen aanbesteding is volgens de UAR, dan ontvangt u vaak ook niet meer dan een totaalprijs en dat kan tussen de inschrijvers onderling behoorlijk uiteenlopen. U hebt geen inzicht in hoe de prijs tot stand is gekomen. De keuze lijkt gemakkelijk, de laagste inschrijver, maar zelfs de laagste inschrijver kan nog een bedrag geoffreerd hebben dat ver boven uw budget ligt.

Als u geen offerte met open begroting heeft gekregen, dan is de kans groot dat u na opdracht tijdens de uitvoering met meerwerkzaamheden wordt geconfronteerd omdat al datgene wat niet op tekening staat noch in een bestek is omschreven door de aannemer als extra kan worden doorberekend. In de markt komen wij nogal eens behoorlijke meerwerk percentages tegen, tientallen procenten vaak.

Hoe dat te voorkomen? Simpel, door goede bestek- en werktekeningen te laten maken, aan de hand daarvan een goed bouwbestek te laten schrijven, op basis van die stukken een aanbesteding te houden met de vraag om offertes met open begroting. Die begroting moet dan weer gebaseerd zijn op de systematiek van het bestek. Dan zijn offertes ook goed te vergelijken. Zo doen we dat bij 3span Bouwadviesbureau. Al meer dan 28 jaar.

Hebt u dat niet gedaan en kijkt u nu tegen een bedrag aan dat u niet kunt duiden neem dan eens contact met ons op. Wellicht kunnen we behoorlijk schaven aan dat bedrag en bedingen we tevens dat er geen meerwerk kosten zullen ontstaan. Onder voorwaarden doen we die werkzaamheden ook op basis van No Cure No Pay.

Aarzel niet, maar bel ons en vraag naar Johan Martens, hij kan u verder helpen.