vrijdag 26 oktober 2012

3span komt graag naar u toe.

Regelmatig zien we de laatste tijd aanbiedingen van advies- en ingenieursbureaus voorbijkomen, waarvan wij denken “dat kan niet”.Dat kunnen wij denken omdat wij weten wat er voor een dergelijke aanbieding nodig is aan werkzaamheden om hem waar te kunnen maken. De potentiële opdrachtgever kan die inschatting vaak niet maken en schuift dan maar wat graag aan, ten slotte zit iedereen graag voor een dubbeltje op de 1e rang.
Wij doen daar niet aan mee, wij verleiden u niet met aanbiedingen. Als u plannen heeft m.b.t. aanpassing en/of vergroten van buitenruimten en/of bouwwerken of misschien wel voor een geheel nieuw te starten project, dan komen wij graag naar u toe om dat vrijblijvend te bespreken.

In dat vrijblijvend gesprek op locatie brainstormen wij samen met u over uw plannen. We bespreken de mogelijkheden en de stappen die ondernomen moeten worden om tot realisatie te komen. Aan de orde komen dan gewenste kwaliteit, onderhoudsaspecten, budget, wensen van de initiatiefnemer en de (toekomstige) gebruikers. We bekijken met u het terrein en/of de bouwwerken, fotograferen alles etc. en nemen daarvoor ruim de tijd.
Op ons kantoor verrichten wij nog een beperkt bureauonderzoek, zo verdiepen wij ons in ruimtelijke plannen, bestemmingsplannen, provinciale en gemeentelijke verordeningen. Zo nodig volgt er nog telefonisch overleg met instanties en/of initiatiefnemer.
Binnen één week na het gesprek ontvangt u dan van ons een rapport met de besproken punten aangevuld met kennis van het beperkte bureauonderzoek, een stappenplan en een offerte voor onze werkzaamheden binnen het project. Die offerte dekt dan ook de lading van A tot en met Z.

Hebt u plannen en wilt u meer weten over onze werkwijze neem dan contact met ons op, telefoon 024-6455800 of e-mail contact@3span.nl.