vrijdag 24 augustus 2012

Landschappelijke inpassing

Onlangs heeft 3span Tuin en landschap de opdracht gekregen voor het maken van een voorlopig ontwerp van een nieuw te bouwen recreatiezorgpark in het Rivierenland.
Het Rivierenland is een streek vol karakter met (inter)nationale unieke aardkundige en cultuurhistorische kwaliteiten, en in relatie daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden.
De streek staat bekend om de vele boomgaarden en trekt jaarlijks vele toeristen. Landschappelijke inpassing van het park met behoud en versterking van streekeigen kenmerken is dan ook een belangrijke randvoorwaarde.
Om hier aan te kunnen voldoen zijn de kenmerken van het landschap en de streek onderzocht door middel van documentatiestudie en excursies in de omgeving begeleid door de opdrachtgever.
Deze onderzoeken leveren veel kennis op voor het project en ook voor toekomstige projecten. Daarnaast is het landschap en de streek een bron van inspiratie voor de vormgeving van het terrein en de bebouwing. Het resultaat van deze studie zijn de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om het park landschappelijk te kunnen inpassen.
Dit is een belangrijke fase binnen het project. De randvoorwaarden leggen namelijk vast welke maatregelen nodig zijn om de streekeigen kenmerken te behouden en te versterken. En vormen daarmee de basis van de visie en het vlekkenplan, waarop het ontwerp is gebaseerd.
3span heeft diverse projecten op het platteland geadviseerd, ontworpen en begeleid, zoals (boeren)campings, bungalowparken, agrarische kinderdagverblijven, restaurants en bedrijfshallen.
Bij zulke projecten is de samenwerking tussen 3span Bouwadviesbureau en 3span Tuin en landschap belangrijk. De afdeling Tuin en landschap doet het onderzoek naar de landschappelijke kenmerken en vertaalt dit naar een visie voor het terrein en de bebouwing. De locatie van de bebouwing en de eerste opzet van de vormgeving wordt samen met de afdeling Bouwadviesbureau gemaakt.
Ook in de daarop volgende fases van ontwerp, detaillering en uitvoering gaat de samenwerking tussen Bouwadviesbureau en Tuin en landschap verder. Dit geeft als eindresultaat een gebouw en/of terrein dat voldoet aan de eisen van de gebruikers en past bij de omgeving, al dan niet met hedendaagse toevoegingen.
Kijk voor meer informatie over 3span en onze projecten op www.3span.nl.