vrijdag 24 augustus 2012

Landschappelijke inpassing

Onlangs heeft 3span Tuin en landschap de opdracht gekregen voor het maken van een voorlopig ontwerp van een nieuw te bouwen recreatiezorgpark in het Rivierenland.
Het Rivierenland is een streek vol karakter met (inter)nationale unieke aardkundige en cultuurhistorische kwaliteiten, en in relatie daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden.
De streek staat bekend om de vele boomgaarden en trekt jaarlijks vele toeristen. Landschappelijke inpassing van het park met behoud en versterking van streekeigen kenmerken is dan ook een belangrijke randvoorwaarde.
Om hier aan te kunnen voldoen zijn de kenmerken van het landschap en de streek onderzocht door middel van documentatiestudie en excursies in de omgeving begeleid door de opdrachtgever.
Deze onderzoeken leveren veel kennis op voor het project en ook voor toekomstige projecten. Daarnaast is het landschap en de streek een bron van inspiratie voor de vormgeving van het terrein en de bebouwing. Het resultaat van deze studie zijn de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om het park landschappelijk te kunnen inpassen.
Dit is een belangrijke fase binnen het project. De randvoorwaarden leggen namelijk vast welke maatregelen nodig zijn om de streekeigen kenmerken te behouden en te versterken. En vormen daarmee de basis van de visie en het vlekkenplan, waarop het ontwerp is gebaseerd.
3span heeft diverse projecten op het platteland geadviseerd, ontworpen en begeleid, zoals (boeren)campings, bungalowparken, agrarische kinderdagverblijven, restaurants en bedrijfshallen.
Bij zulke projecten is de samenwerking tussen 3span Bouwadviesbureau en 3span Tuin en landschap belangrijk. De afdeling Tuin en landschap doet het onderzoek naar de landschappelijke kenmerken en vertaalt dit naar een visie voor het terrein en de bebouwing. De locatie van de bebouwing en de eerste opzet van de vormgeving wordt samen met de afdeling Bouwadviesbureau gemaakt.
Ook in de daarop volgende fases van ontwerp, detaillering en uitvoering gaat de samenwerking tussen Bouwadviesbureau en Tuin en landschap verder. Dit geeft als eindresultaat een gebouw en/of terrein dat voldoet aan de eisen van de gebruikers en past bij de omgeving, al dan niet met hedendaagse toevoegingen.
Kijk voor meer informatie over 3span en onze projecten op www.3span.nl.

maandag 20 augustus 2012

Bedrijfsblindheid

Vandaag zag ik een Tweet van de Recron met een verwijzing naar “Column Ferias: De valkuil van bedrijfsblindheid” Hé dacht ik dat klinkt bekend. Het artikel ging echter niet over de bedrijfsblindheid bij ondernemers die ik wel eens ervaar, wat niets af doet aan het overigens prima artikel. Daarom maar een stukje over een andere bedrijfsblindheid.

Bedrijfsblindheid; tja, dat zien we regelmatig bij relaties, een door weer en wind versleten vlag, kuilen in bestrating, kapot gereden bermen op toegangswegen, beschadigd schilderwerk rondom het deurbeslag van de toegangsdeur, een kapotte hwa, lekkende goot, … het zijn zomaar wat puntjes die opvallen bij aankomst en als je een paar maanden later terug komt wederom.
Waarom er niets aan gedaan is; 10 tegen 1 bedrijfsblindheid, en omdat diegene die het wel ziet niet kritisch over wil komen en er dan ook maar niets over zegt.
Als die puntjes er niet zouden zijn (ze zijn vaak met een geringe inspanning te verhelpen) dan is alles zo veel beter, want hoe dan ook de puntjes worden opgemerkt en wegen mee in de indruk van de locatie die je bijblijft.
Als ondernemer zie je die puntjes niet meer omdat ze er langzaam in sluipen en/of omdat je te druk bent met andere zaken.

Herkenbaar? Laat ons dan eens bij u rondkijken, we maken notities, fotograferen alles, bespreken onze ervaringen aan het eind van de rondgang met u, en bevestigen alles nog eens in een overzichtelijke schouwingrapportage met aanbevelingen.
Dat doen we voor terrein met inrichting en voor gebouwen aan de buitenzijde, zo u wilt ook aan de binnenzijde, het zal u nog verbazen wat u allemaal niet meer ziet.