zaterdag 22 januari 2011

Inpassing bedrijven in landschap, trend of eis?


Naast het maken van tuin en landschappelijk ontwerpen in de recreatie, horeca en kinderopvang ben ik ook auteur voor het magazine Recreatief Totaal. Vorige week werd ik gebeld door Jaap van Sandijk, auteur van het magazine Recreactie met de vraag of 3span aan een interview wilde meewerken over trends in de recreatie in samenhang met landschappelijk inrichting. Gaande het gesprek ging ontwikkelde zich ook de gedachte dat we een artikel aanleveren in de plaats van het interview.
Beiden zijn we nu aan het brainstormen over wat een goed onderwerp is voor het interview of het artikel.
Om inspiratie op te doen heb ik een deel van eerder geschreven artikelen uit het archief gehaald en doorgelezen. Die artikelen bevatten allen dezelfde structuur, ik begin het artikel met informatie en eindig met tips die betrekking hebben op het landschap en het onderwerp van het artikel.
Ook is er een duidelijke leidraad in de artikelen terug te vinden, ze gaan bijna allemaal over een bepaald landschapstype en hoe je een recreatiebedrijf kunt inpassen in dat specifieke landschap. Stuk voor stuk informatieve artikelen.
Ik vraag me wel eens af of diegene die mijn artikelen leest de verkregen kennis ook in praktijk brengt, het zou leuk zijn als je daar op enigerlei manier feedback over krijgt. Ik weet wel dat er steeds meer ondernemers zijn die hun bedrijf landschappelijk inpassen, maar zou het een trend genoemd kunnen worden of doen de ondernemers dit omdat de gemeente dit vaak eist? Ik hoop het eerste, want dat zou dan een mooi onderwerp zijn voor het artikel in de Recreactie. 
Twee jaar lang ben ik nu aan het schrijven over de landschappelijke inpassing van bedrijven, als ondernemers dat nu uit eigen beweging gaan doen, dan zou dat zou een heel mooie trend zijn, want recreatiebedrijven en omgeving kunnen heel goed samengaan.

Een stagiaire voor 3span Tuin en landschap


Een nieuwe stagiaire is 11-01 begonnen bij 3span Tuin en landschap. Sinds begin 2010 zijn wij een erkend leerbedrijf en kunnen er onder andere studenten van groen opleidingen Mbo-niveau van het vierde jaar bij ons stage lopen.
Het begeleiden van stagiaires is belangrijk. Het zijn de werkende mensen van de toekomst en horen tijdens hun opleiding ervaring in het werkveld op te doen. Een erkend leerbedrijf helpt daarbij. Maar omgekeerd, ook wij als stagebedrijf kunnen leren van de stagiaire.
Een stagiaire kan daarnaast uithelpen in het bedrijf door werkzaamheden van ons over te nemen, kan positief zijn voor het bedrijf, maar men moet niet vergeten dat het ook tijd kost. Het begint met het  maken van een keuze voor een stagiaire bij meerdere aanvragen. Je kiest een project voor hem/haar uit waar tijdens de stage aan gewerkt wordt. En wanneer de stagiaire begint moet  je ze wegwijs maken in de gang van zaken op het kantoor. Je bespreekt het project, waarna de stagiaire aan de slag gaat.
Het is toch altijd weer interessant om te zien hoe een eerste dag verloopt en hoe de rest van de stage zal gaan. Past de stagiaire wel bij ons team? Kunnen ze al zelfstandig werken? Hebben ze veel vragen? Kletsen ze veel? Dit zijn allemaal dingen die ik me afvraag in de periode tussen eerste kennismaking en aanvang stageperiode. De eerste 2 weken waren goed, ik ben benieuwd hoe de rest van de stage verloopt.